Biuro zajmuje się księgowością i doradztwem podatkowym. Obsługujemy firmy z siedzibami w rejonach różnych urzędów skarbowych, także spoza województwa opolskiego.


Obsługujemy osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki partnerskie, spółki jawne i osoby prawne, także z udziałem kapitału zagranicznego.


  • kompleksowa obsługa firm
  • nadzór podatkowy
  • pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej