oferta

Biuro prowadzi księgowość w zakresie:

- ksiąg rachunkowych, w tym opracowuje politykę rachunkowości, instrukcje obiegu dokumentów, instrukcje inwentaryzacyjne, instrukcje kasowe,

- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- ewidencji przychodów („ryczałt ewidencjonowany”),

- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

- innych ewidencji księgowych wymaganych przepisami prawa podatkowego.


Obsługa płacowo-kadrowa.:

- sporządza listy płac;
- prowadzi rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę;
- sporządza niezbędne informacje i deklaracje (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
- prowadzi karty przychodów pracowników;
- prowadzi rozliczenia składek ZUS przedsiębiorców;
- sporządza deklaracje i raporty ZUS;


Oferujemy również inne usługi m.in.:
- sporządzanie raportów i analiz finansowych,

- sporządzanie prognoz finansowych,

- obsługa w zakresie rozpoczęcia, przekształceń i likwidacji działalności gospodarczej,

- przeprowadzanie audytów podatkowych,

- wyprowadzanie zaległości w ZUS,

- wyprowadzanie zaległości w księgach,

- reprezentowanie podatnika przed urzędem skarbowym, izbą skarbową i urzędem kontroli skarbowej,

- reprezentowanie przed sądami administracyjnymi,

- prowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego.